Zveme na diskuzi Obrazy války v internetovém věku

Autor
Datum
Ve středu 30. března 2022 pořádáme online diskuzi o moci obrazů v současném umění, filmu a videohrách. Naše pozvání přijali čtyři hosté z různých oborů, které však spojuje práce s vizuálním médiem v kyberprostoru. Připojte se k nám živě na naší facebookové stránce.
 
Internet je prvním kolektivním médiem, které nebývale urychlilo šíření obrazového materiálu. Produkuje nekonečné množství vizuálního odpadu, ale také generuje pocity smyslu, pravdy a sounáležitosti. Kam až sahá moc vizuální komunikace? Jak předurčuje naše vnímání světa? Jak můžou videohry napomáhat vytváření historického vědomí, když rozšiřují horizonty viditelného?
 
O kreativních videohrách a možnostech virtuálních světů promluví herní vědkyně Tereza Fousek Krobová a herní vývojář Ondřej Trhoň. Obrazům války v kyberprostoru se bude věnovat režisérka Anna Kryvenko. Vizuální umělec Jiří Žák představí svoji práci s historickými prameny.