Zvýšená citlivost | o potřebě reflexe osobních témat

Autor
Datum

Různorodá témata, která souvisejí s niternými pocity, genderovou identitou, individuálním psychickým rozpoložením či intenzivním znepokojivým prožíváním nad stavem světa, se v současné době stále častěji stávají námětem (také) dokumentárních filmů. Kde se bere potřeba zpracovávat a dále komunikovat témata, která jsou osobní a velmi citlivá? Také tomu se bude věnovat diskuze S kůží na trh, kterou můžete navštívit v rámci letošní Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Vystoupí zde Ondřej Moravec, který ve svém filmu zpracovával téma deprese, a Kateř Tureček, který*á otevírá téma své trans identity.

Stáváme se jako společnost otevřenější? Nebo je to fenomén, který je příznačný především pro mladou generaci? Ti starší mnohdy tápou, jak s mladými lidmi komunikovat. Zdají se jim přecitlivělí a často se neubrání jistému přezírání jejich potřeby otevřené komunikace. Možná jsou to sociální sítě, které nás naučily „sdílet“. Co v současné době dodává odvahu filmovým autorům přihlásit se ke skutečným pocitům, které prostřednictvím filmu zviditelňují?

Také v My Street Films vzniká v posledních letech řada filmů, které zpracovávají velmi citlivá témata jako jsou pocity vyhoření, kolektivní deprese, odcizení, intimita, tabu spojené s vyrovnáváním se se smrtí. Potřeba komunikovat tato témata se pojí s osobní odvahou i se zvídavostí. Odvahou téma otevřít, často také jít s kůží na trh. Zvídavost autorů a autorek a jejich nutkavá potřeba dát citlivým tématům prostor pak přináší velmi inspirativní pohledy na svět a na různorodost a mnohotvárnost jeho vnímání a prožívání.

Snaha zachytit úzkost z hořící planety např. vykrystalizoval ve snímek Portrét klimatického žalu. Deníkový film Ooh, that’s ok zase posouvá možnosti vlogu a poskytuje osobní svědectvím o odcizení a vyhoření. O empatické blízkosti k sochám a úzkostné distanci k patriarchální společnosti vypovídají Absentující vzory. O zkušenostech necitlivého přístupu k ženám zase vypráví film Žínky. Hranice intimity ohledává dokumentární film Poprvé, který se zároveň pokouší o prolomení tabu spojených s gynekologickým vyšetřením. Spojení zase tematizuje fenomén mezilidských vztahů a generačního odcizení. Autorka snímku Přechod se zase prostřednictvím filmu vyrovnává se ztrátou a osobním traumatu. Pochopit následky osobního vyhoření úspěšného umělce zkouší film Ne, smysl. Intenzivní filmový ponor do problematiky zvýšené citlivost na hluk a městský ruch přináší Tinnitus. Nesnesitelné vnitřní pnutí pak ventiluje Zkouška sirén.