my street films // workshopy

 
My Street Films worskhopy propojují zájemce o dokumentární tvorbu z řad široké veřejnosti s profesionálními českými dokumentaristy. Každý rok v dubnu vyhlašujeme veřejný open call, kam se zájemci mohou přihlásit se svými filmovými náměty. Lektorská dua Ivo Bystřičan s Marikou Pecháčkovou, Adam Oľha s Klárou Tasovskou a Tereza Reichová Martinem Duškem vyberou až 16 uchazečů, jimž umožní bezplatnou účast na workshopech. Prostřednictvím seminářů a konzultací se účastníci naučí základům dokumentární tvorby s důrazem na dramaturgickou výstavbu filmu. Program se zaměřuje především na schopnost srozumitelné a informované reflexe vybraného tématu, výstižné artikulace myšlenek a schopnost komunikace skrze specifickou formu krátkého dokumentárního filmu. Výsledné snímky automaticky postupují do soutěže My Street Films Award a zároveň jsou dostupné mezinárodnímu publiku na VOD portálu Dafilms.com.
Kromě workshopů pro vybrané účastníky pořádáme i filmová promítání a semináře pro veřejnost. S pozvanými hosty z řad českých tvůrců prozkoumáváme dokumentární přístupy ke světu, zabýváme se prací s protagonisty a podstatou dokumentární režie či možností konstrukce narativu skrze střih. 
 

proč se přihlásit?