Program

V rámci My Street Films vám přinášíme bohatý doprovodný program, jehož přesnou náplň budeme pravidelně aktualizovat právě zde a na naší facebookové stránce. Kromě odborných workshopů a přednášek na témata týkající se tvorby filmu připravujeme i setkání s významnými filmovými tvůrci, promítání, prezentace projektu v rámci atraktivních městských festivalů a mnoho dalšího.

Najděte si cestu k filmu!


Zažít město jinak, 20. - 21. 9.

Letní projekce

Letní kino s FAMU, Pragovka Gallery

27. 6. Praho, má lásko - film "Vidíš, Praha!" (Barbora Šimková)

4. 7. David - filmy "To zdraví a štěstí" (Nikola Prokopcová) a "Bůh bez domu, dům bez Boha" (Sára Englišová a Kateřina Tisová)

11. 7. Od absurdity ke sci-fi - filmy "ČHOS" (Marie Lukáčová) a "E.A.H. e.a.h. eah" (Anna Ouřadová)

18. 7. film "Časoprostor dlouhý několik minut a sedm roků široký" (Anna Kryvenko)

25. 7. filmy "Vidíš, Praha!" (Barbora Šimková) a "m2" (Barbora Chalupová)

1. 8. filmy "Černý most" (Širín Nafariehová) a "Pár slov k neposlušnosti" (Míša Weingartová, Tereza Langrová)

KineDok

11. 7. Hotel Tomášov, Zlín - Svědkové Putinovi - film "Vidíš, Praha!" (Barbora Šimková)
11. 7. Letní kino Napajedla - Moje století - film "Představa a předsudek" (studenti Gymnázia Frýdlant)
13. 7. Letní kino Chvalčov - King Skate - film "Domov můj" (Bohdan Bláhovec)
16. 7. Hotel Tomášov, Zlín - Moje století - film "Představa a předsudek" (studenti Gymnázia Frýdlant)
20. 7. Kasárna Karlín, Praha - Forman vs. Forman - film "Časoprostor dlouhý několik minut a sedm roků široký" (Anna Kryvenko)
31. 7. LFŠ Uherské Hradiště, Skate park u Sportovní haly - King Skate - film "Domov můj" (Bohdan Bláhovec) 
3. 8. Povaleč, Valeč - King Skate - film "Domov můj" (Bohdan Bláhovec) 
3. 8. Povaleč, Valeč - Forman vs. Forman - film "Časoprostor dlouhý několik minut a sedm roků široký" (Anna Kryvenko) 
21. 8. Letní kino Napajedla - Baťa, první globalista - film "Sonda" (Tomáš Luňák)

VEČERNÍ SEMINÁŘE PRO VEŘEJNOST – SETKÁNÍ S DOKUMENTARISTY

PRAHA – Kino Světozor – malý sál, vždy od 18:30 hodin

13. 5. Realita dokumentární – host: Martin Mareček. Moderuje Ivo Bystřičan a Viola Ježková

Kdo je autor dokumentárního filmu a jak ho v sobě objevit? Jak pracovat s vlastním námětem na film?  Seminář prozkoumává specifika dokumentárního přístupu ke světu a filmu.  

3. 6.  Konstrukce reality – host: Jakub Hejna. Moderuje Ivo Bystřičan a Viola Ježková

Příběh může mít překvapivou podobu, i beze slov či lidí. Odkud a jak začít vyprávět? Seminář probádá možnosti konstrukce narativu v dokumentárním filmu.

24. 6. Postava, protagonista nebo herec? – host: Viera Čákanyová. Moderuje Ivo Bystřičan a Viola Ježková

Kde končí a kde začíná režijní vedení postav dokumentárního filmu? Jaké nároky klade na režijní vedení sociálních herců etika? Seminář o specifikách dokumentární režie. 

 

BRNO – Kino Art – 2. 5. od 18 hodin – host: Jan Gebert. Moderuje Bohdan Bláhovec a Jaroslav Kratochvíl

Do zákulisí dokumentární tvorby zasvětí návštěvníky veřejných seminářů Bohdan Bláhovec a Jaroslav Kratochvíl, lektoři brněnských workshopů. Během diskuze s Janem Gebertem přiblíží téma hledání a zpracování námětů na dokumentární film, možnosti konstrukce narativu i problematiku práce s protagonistou. 

 

ÚSTÍ NAD LABEM – Veřejný sál Hraničář – 3. 5. od 20 hodin – host: Vít Klusák. Moderuje Martin Dušek a Josef Krajbich

Do zákulisí dokumentární tvorby zasvětí návštěvníky veřejných seminářů Martin Dušek a Josef Krajbich, lektoři ústeckých workshopů. Během diskuze s Vítem Klusákem přiblíží téma hledání a zpracování námětů na dokumentární film, možnosti konstrukce narativu i problematiku práce s protagonistou.

 

WORKSHOPY PRO VYBRANÉ PARTICIPANTY – PRAHA / BRNO / ÚSTÍ NAD LABEM

Praha – Petrohradská kolektiv – lektoři Ivo Bystřičan a Viola Ježková
Brno - Kino Art – lektoři Bohdan Bláhovec a Jaroslav Kratochvíl
Ústí nad Labem - Veřejný sál Hraničář – lektoři Martin Dušek a Josef Krajbich

Workshop I. Stezky k námětu

Budeme spolu hledat skutečnost, která vás zajímá. Vaše postřehy a zkušenosti se stanou nosnými motivy námětů a zárodky vaší svébytné filmové řeči. Od námětu se vydáme směrem k jeho dokumentárnímu uchopení a nabídneme tipy pro následující natáčení.

Praha – 14. 5.
Brno – 7. 5.
Ústí – 6. 5.

Workshop II. Jak uvidět film 

Co dokáže filmová montáž? Jakou váhu má natočený materiál? Jak vyprávět obrazem a zvukem? Šimon Špidla nabídne inspirativní vhledy do střihačského umění a poté se spolu vydáme do vašich filmových materiálů. Budeme se dívat a naslouchat tomu, co jste natočili. Ve vztahu k námětu budeme hledat další možné cesty, jak filmovými prostředky vyprávět váš příběh, rozvíjet scénář a jak pokračovat v natáčení.

Praha – 25. 6.
Brno – 28. 5.
Ústí – 27. 5.

Individuální střihové konzultace

Účastníkům pražského workshopu nabízíme individuální konzultace vašich filmů s profesionálními střihači Šimonem Špidlou a Adamem Patykem.

12. - 20. 8. – pouze Praha

Workshop III. Intenzivní objevy

Vaše filmy čekají poslední tvůrčí zásahy. Vtaženi do vašich filmů, necháme je na sebe působit a budeme společně dál hledat ta nejpodstatnější a nejzajímavější filmová svědectví, která jste vytvořili.  

Praha – 3. 9.
Brno – 18. 6.
Ústí – 25. 6.

Projekce

14. - 15. 12. 2019, Kino Světozor

Dva z našich krátkých filmů byly vybrány do prvního ročníku festivalu Teenfilmfest.cz. Uvedeny budou filmy: Město rekordů a kuriozit (režie: Valerie Vítů, Karolína Knězů, Zuzana Martáková), Cena duše (studenti oboru Motion Design AVE ART Ostrava pod vedením našich lektorů Terezy Reichové a Vladimíra Turnera).

21. 9. 2019, Petrohradská kolektiv

Na celopražské akci Zažít město jinak proběhne závěrečné setkání, oslava, kterou se završí naše společné tvůrčí úsilí – projekce vašich hotových filmů!

25. 2. 2019, Kino Ponrepo

Setkání s Violou Ježkovou, lektorkou filmových workshopů My Street Films, a autory filmů vzniklých v roce 2018. Večer komponovaný z projekcí výsledných filmů a reflexe tvůrčího úsilí umožní hledat prvotní filmové gesto nejen ve filmu, ale i mimo záběr. Filmy budou reflektovány v kontextu poslání My Street Films, ve vztahu k autorství a tradici dokumentárního přístupu ke skutečnosti, v níž žijeme.

18. 2. 2019, Tschechisches Zentrum Berlin

Projekce nejlepších filmů roku 2018 za účasti Barbory Šimkové, autorky vítězného snímku "Vidíš, Praha". 

 


AKCE MY STREET FILMS V ROCE 2018

Zažít město jinak, 15. 9. 2018

Letní projekce

26. 7. 2018, Letní kino na Pragovce

Krátké filmy studentů FAMU a účastníků MSF + diskuze / téma: experiment

2. 8. 2018, Letní kino na Pragovce

Krátké filmy studentů FAMU a účastníků MSF + diskuze / téma: animované

9. 8. 2018, Letní kino na Pragovce

Krátké filmy studentů FAMU a účastníků MSF + diskuze / téma: láska

15. 8. 2018, Letní kino Altenburg

Krátké filmy studentů FAMU a účastníků MSF + diskuze + Dj party

21. 8. 2018, Kulturní centrum KLUBOVNA

Krátké filmy studentů FAMU a účastníků MSF + diskuze

28. 8. 2018, Kulturní centrum KLUBOVNA

Krátké filmy studentů FAMU a účastníků MSF + diskuze

3. 9. 2018, Kasárna Karlín 

Andran Abramjan: Budovatelé říše - projekce celovečerního filmu + diskuze s autorem

Semináře pro veřejnost

14. 5. 2018 18:00, Kino SvětozorDoku-mentalita – host: Apolena Rychlíková

Jak v sobě najít autora či autorku a objevit svůj nezaměnitelný vztah ke skutečnosti? Seminář prozkoumávající dokumentární přístupy ke světu – a k filmu.

11. 6. 2018 18:00, Kino SvětozorHrát sebe sama – host: Lukáš Kokeš

Patří do dokumentárního filmu režie postav? Seminář o práci s protagonisty v dokumentárním filmu, sociálních hercích a podstatě dokumentární režie.

27. 8. 2018 18:00, Kino SvětozorVyprávěj – host: Šimon Špidla

Příběh může mít překvapivou podobu, i beze slov či lidí. Seminář probádá nezměrné možnosti konstrukce narativu v dokumentárním filmu.

15. 9. 2018 14:00, Petrohradská kolektivPromítání filmů z My Street Films workshopu

Na celopražské akci Zažít město jinak proběhne veřejné promítání všech filmů, jež vznikly během letošního workshopu My Street Films. K vidění budou také všechny snímky přihlášené na My Street Films Awards.

Workshopy

17. - 18. 3. 2018, FebioFest

Dvoudenní workshop s Jaroslavem Kratochvílem a Zdeňkem Chaloupkou pro finalisty soutěže "I ty jsi filmařem", pořádanou filmovým festivalem Febiofest.

4. – 10. 8. 2018, Start Film Fest

Filmový workshop / lektorky: Apolena Rychlíková, Tereza Reichová

29. - 31. 8. 2018, Marienbad Film Festival 

Třídenní dokumentární workshop zaměřený na experimentální podoby dokumentárního filmu. Získáte teoretické znalosti i praktické zkušenosti, důraz bude kladen na režii a dramaturgickou výstavbu filmu, na kameru, zvuk a střih. Účastníci se budou pod vedením dokumentaristů Květy Přibylové a Martina Blažíčka podílet na tvorbě společného krátkého snímku, v případě zájmu mohou pracovat individuálně na vlastních filmech.

 


AKCE MY STREET FILMS V ROCE 2017

Workshopy

27. 10. 2017, Městská knihovna Jihlava

- Celodenní workshop s Martinem Marečkem na téma FASCINACE REALITOU.

7.- 8. 4. 2017, Moving Station Plzeň

- Praktický workshop pro veřejnost pod vedením Jaroslava Kratochvíla a Zdeňka Chaloupky. Na workshopu vznikne krátký film s tématem UMĚNÍ SPOLUPRÁCE.

25.- 26. 3. 2017, CineStar Anděl

- Praktický workshop pro veřejnost pod vedením Jaroslava Kratochvíla a Zdeňka Chaloupky. Na workshopu vznikne krátký film s tématem KOSMOS.

Promítání

4. 10. 2017, Den architektury

- projekce vítězných snímků z letošní soutěže

16. 9. 2017, Zažít město jinak

- projekce nejlepších My Street Films v rámci sousedské slavnosti Zažít město jinak

11. 9. 2017, Kasárna Karlín

- projekce filmu Selský rozum za účasti tvůrců, Zuzany Piussi a Víta Janečka

7. 9. 2017, PRAHA / Fórum pro architekturu a média

- projekce filmu Zákon Helena za účasti režisérky Petry Nesvačilové

5. 9. 2017, Containall

- projekce filmu Epidemie svobody za účasti režisérky Terezy Reichové

30. 8. 2017, (A)VOID Floating Gallery - přesouváme na září!

- projekce nejlepších My Street Films na vodě

29. 8. 2017, Živé kino Praha

- projekce nejnovějších snímků z naší filmové dílny. Více informací najdete v novince.

15. 8. 2017, Containall

- projekce filmu Zákon Helena, po níž následuje debata s režisérkou Petrou Nesvačilovou.

28. 7. 2017, Klubovna

- projekce tří studentských snímků za účasti autorů. Promítat budeme následující filmy: Kittchen - Až budu proměněný (Tomáš Šťastný), I ♥ (Lenka Benešová), Backstage (Martin Mach, Dominik Truhlář).

27. 7. 2017, PRAHA / Fórum pro architekturu a média

- projekce nejlepších snímků z filmové mapy.

24. 7. 2017, Palouk stříbrného plátna

- projekce nejlepších snímků z filmové mapy.

20. 7. 2017, Kino Stalin

- projekce nejlepších snímků z filmové mapy.

19. 7. 2017, AHOY

- projekce nejlepších snímků z filmové mapy.

12. 7. 2017, DriveHouse

- projekce nejlepších snímků z filmové mapy.

12. 6. 2017, České centrum Berlín

- projekce nejlepších snímků z filmové mapy.

Semináře

3. 4. 2017, Kino Světozor, Praha

- Seminář Jana Gogoly ml.: Galerie fiktivní reality. Exkurze krajinou, ve které se skutečnost stává inscenací a inscenace skutečností. Zastávkami mentální procházky budou ukázky ze snímků, kterými vede propustná hranice mezi realitou a fikcí. 

11. 4. 2017, Kino Art, Brno

- Seminář Jana Gogoly ml.: Galerie fiktivní reality. 

20. 4. 2017, Kino Art, Brno

- Masterclass Petra Kerekese s promítáním filmu "Sametoví teroristé". 

15. 5. 2017, Kino Světozor, Praha

- Seminář Petra Marka: Pravda a zábava. "Mám rád nejistotu. Nepřehledné mísení žánrů. Kombinaci živého se stylizovaným. Propojení vážnosti s debilitou. Špatné i dobré herectví. Používání lo-fi technologií s punkovou kamerou a ledabylým střihem, ale i skvěle prokomponované obrazy. Rád koukám na to, jak reální lidé zažívají před kamerou umělé světy. Těší mě, když „nevím, která bije“: pomáhá mi to otevírat myšlení. Těší mě Karel Vachek i Dannyho parťáci," říká režisér a hudebník Petr Marek, jehož seminář zkoumá stylizaci v dokumentu a dokumentárních prvků v hraném filmu.

5. 6. 2017, Kino Světozor, Praha

- Michal Kindernay, Zbyněk Baladrán, Adéla Babanová, Andrea Slováková: Film ve výtvarném a experimentálním prostoru. Tvůrčí postupy ve videotvorbě určené k prezentaci v galeriích, její specifika oproti filmům určeným pro sledování v kině. Filmy natočené autonomními aparáty, které sestrojil sám autor, zkoumající tak prostředí, v němž kamera natáčí, skrze obraz, ale i způsob jeho zachycení. Sebereflexivní stylově precizní díla či významově vrstevnaté krátkometrážní videoeseje. Tvorbu, která stojí na pomezí filmu a výtvarného umění a různé podoby filmového experimentování představíme prostřednictvím tvorby a diskuze s vizuálními umělkyněmi a umělci.

8. 6. 2017, Kulturní prostor Praha, Brno

- Michal Kindernay, Zbyněk Baladrán, Adéla Babanová, Andrea Slováková: Film ve výtvarném a experimentálním prostoru.

 


AKCE MY STREET FILMS V ROCE 2016

Promítání

20. 12. 2016 19:30, Čítárna Unijazzu, Praha 

- Projekce krátkých filmů, které vznikly na filmových workshopech v Autonomním sociálním centru Klinika.

10. 12. 2016 19:00, Autonomní sociální centrum Klinika, Praha

- Projekce zbrusu nových filmů, které natočili režiséři a režisérky během listopadového workshopu ve spolupráci s Klinikou a lektory Apolenou Rychlíkovou, Terezou Reichovou a Vladimírem Turnerem. Jako bonus promítneme film z programu 20. MFDF Ji.hlava.

18. 11. 2016 20:00, Kabinet MÚZ, Brno

- Slavnostní zakončení letošního ročníku soutěže se tentokrát koná v Brně, těšit se můžete na setkání s tvůrci a promítání těch nejlepších My Street filmů roku 2016.

5. 10. 2016 20:30, Kino Světozor, Praha

- Promítání nejlepších snímků roku 2016. Akce probíhá v rámci filmového festivalu Film a architektura 2016, doprovodného programu Dne Architektury.

15. 8. 2016 21:30, Palouk stříbrného plátna, Brno

- Léto s My Street Films

17. 8. 2016 20:00, Paralelní Polis, Praha

- Léto s My Street Films

22. 8. 2016 21:30, Palouk stříbrného plátna, Brno

Návštěva (Michael Madsen)

24. 8. 2016 20:00, Paralelní Polis, Praha

Těžká volba (Zuzana Piussi)


Workshopy a semináře

12. 11. - 10. 12. 2016 Autonomní sociální centrum Klinika, Praha

- Čtyřdenní filmový workshop s Apolenou Rychlíkovou, Terezou Reichovou a Vladimírem Turnerem.

14. 9. 2016 20:00 Kino Art, Brno

- Seminář Jakuba Hejny: Filmový střih jako umění zkratky. O zkušenosti se střihem dokumentárních filmů se s vámi podělí režisér a střihač Jakub Hejna. Jako dlouholetý spolupracovník režisérky Heleny Třeštíkové se na konkrétních ukázkách z časosběrných dokumentárních filmů pokusí nastínit metodu a problematiku střihové skladby při “výstavbě“ příběhu postav v dokumentárním filmu.

13. 9. 2016 20:00 Kino Pilotů, Praha 

- Seminář Jakuba Hejny: Filmový střih jako umění zkratky.

7. 6. 2016 20:00 Kino Pilotů, Praha

- Seminář Martina Blažíčka o experimentálním filmu.

Může se zdát, že v současnosti žádná řemeslná pravidla ve filmu už neplatí. Anebo jich naopak platí příliš mnoho? Lze vytvořit experimentální film, když už bylo zdánlivě vše vyzkoušeno? V čem takový experiment spočívá? Seminář experimentálního filmu uvede různé tvůrčí postupy experimentování s obrazem na úrovni konceptu, natáčení, práce s nalezeným materiálem, střihu a postprodukce. Jako inspirace bodou sloužit vybrané ukázky především současných filmů, které navazují na tradice avantgardy, filmového undergroundu a experimentálního filmu obecně a zároveň invenčním způsobem reagují na současný svět kolem sebe.

31. 5. 2016 Kino Art, Brno

- Seminář Martina Blažíčka o experimentálním filmu. 

11. 5. 2016 20:00 Kino Pilotů, Praha

- Seminář Martina Ryšavého o filmovém scénáři.

"Scenáristika není jenom psaní literárních scénářů. Lidé mají v hlavách ukryté různé představy a vize, někdy je stačí jen malinko pobídnout a sledovat, co se bude dít dál. Jenom popostrčíte zárodek příběhu a ten se pak bude koulet sám a nabalovat na sebe další události. Když se vám nebude líbit, jakým směrem se příběh ubírá, stačí mu dát další impuls a znova sledovat dění. Tohle může a asi má dělat scenárista, který nemusí mít jenom papír a tužku, stačí mu přeci kamera a lidi před ní, které může svým svérázným způsobem dorovnávat do příběhu," řekl Martin Ryšavý pro DOK.REVUE.

4. 5. 2016 Kino Art, Brno

- Seminář Martina Ryšavého o filmovém scénáři.

12. 4. 2016 20:00 Kino Pilotů, Praha

- Seminář Ondřeje Hudečka (Furiant) - Jak vidět film, než jej natočíte.

Ondřej Hudeček přiblíží tvůrčí metodu, kterou zvolil pro realizaci svého krátkého filmu Furiant, uvedeného na festivalech v Karlových Varech, Torontu a Sundance. Na filmu pracoval jako režisér, spoluautor scénáře, kameraman a střihač a ve svém semináři se zaměří především na koncept, kterým detailně převedl literární scénář do filmové podoby ještě před samotným natáčením. To mu v první řadě umožnilo realizovat produkčně náročný žánr historického filmu s minimem kompromisů a zároveň vytvořit koherentní celek, v němž každá jednotlivá složka a její důkladná tematická i formální promyšlenost slouží organickému celku.

4. 4. 2016 20:00 Kino Art, Brno

- Seminář Ondřeje Hudečka (Furiant) - Jak vidět film, než jej natočíte. 

3. 4. 2016 14:30, Bajkazyl, Brno

- Seminář Bohdana Bláhovce "Jak číst film": úvod do dokumentárního filmu a základní režijní přístupy k dokumentárnímu filmu na základě konkrétních ukázek z celosvětové dokumentární tvorby.

20. 3. 2016 14:00, Kino Drahomíra, Karlovy Vary

- Seminář Bohdana Bláhovce "Jak číst film".

19. 3. 2016 13:00, divadelní klub Ántré, Český Krumlov

- Seminář Bohdana Bláhovce "Jak číst film". 

 


AKCE MY STREET FILMS V ROCE 2015

Workshopy

23. - 24. 11. 2015 Gymnázium Frýdlant

- Během prvního dne se studenti naučí základy dokumentární teorie, kterou okamžitě využijí odpoledne, kdy natočí film dle vlastního námětu s využitím zapůjčené techniky a pod vedením zkušených dokumentaristů. Druhý den dopoledne se pak zájemci naučí základy skladby a střihu. Lektoři: Jaroslav Kratochvíl, Tereza Reichová, Jan Sacher, Petra Krejčová.

21. 11. 2015, Bio Central, Hradec Králové

- Masterclass s Martinem Duškem. 

20.11. 2015, Doubravka

- Přednáška Bohdana Bláhovce pro Jeden svět v regionech. 

18. 7. 2015, 10:00-16:00 Kino Elektra, Plzeň

- Dokumentární workshop, jehož cílem je představit několik způsobů, kterým se lze podívat na jednu budovu a jednu osobu s ní spjatou. Workshop povedou režiséři Jaroslav Kratochvíl a Petra Krejčová.

25. 6. 2015, 18:30 Nákladové nádraží Žižkov

- Aktivistický film a jeho podoby. Seminář s Terezou Reichovou, Apolenou Rychlíkovou a Vladimírem Turnerem. 

16. 6. 2015, 18:00 Plzeň - zastávka

- Workshop s Martinem Duškem o základech dokumentární režie

28. 4. 2015, 17:30 - 19:00 Měšťanská beseda, Plzeň

- V soutěžní sekci Finále Plzeň bude uveden snímek Danielův svět režisérky Veroniky Liškové. Po projekci filmu, která proběhne 28. dubna od 16:00 hod. (kinosál JoNáš), se bude konat seminář s režisérkou zaměřený na téma práce s protagonistou a získávání pozice ve zkoumané komunitě.

24. 2. 2015, Polička

- Filmový workshop vedený Bohdanem Bláhovcem a Kristýnou Bartošovou

 


Speciální akce

26. 11. 2015, 20:45 hod. Slavnostní zakončení My Street Films 2015 v pražském kině Světozor

Na zakončení budou představeny nejlepší filmy roku 2015 spolu s jejich tvůrci.

25. 11. 2015, 19:00 hod. Promítání nejlepších filmů My Street Films v DEPO2015

Projekce nejlepších filmů druhého ročníku soutěže My Street Films, včetně vítězného filmu Stopovaná plzeňské režisérky Petry Krejčové. Projekce se zúčastní režiséři nominovaných filmů a proběhne představení projektu za účasti organizátorů a lektorů projektu a představení otevřených seminářů pro veřejnost pro příští rok.

2. - 4. 10. 2015 Promítání My Street Films v rámci Dne architektury:

2. 10., 20:30 hod. Za plakátem.

3. 10., 18:00 hod. Hotel Praha

4. 10., 18:00 hod. Slušný dům.  

4. 10., 20:30 hod. Na Knížecí a vítězný film roku 2015

28. 5. 2015, 20:30 hod. OPEN AIR DOKU PARTY na Nákladovém nádraží Žižkov

Film. Hudba. Nádraží. Projekce filmu „1989" ve 21:00 DJs Radia Wave od 23:00 Vstup ZDARMA

20. 2. 2015, 20:20 hod. PechaKucha Night Prague v kině Aero

Prezentace My Street Films v šesti minutách a čtyřiceti vteřinách. Diana Tabakov přijala výzvu představit My Street Films v přísně stanoveném formátu dvaceti obrázků s dvacetivteřinovým komentářem. Stihne v daném limitu promítnout i ukázky z filmů?

 


Přednášky a veřejné projekce

30. 5. 2015 Promítání My Street Films v rámci 1. narozenin Prague - Up & Coming, VILA Štvanice

17. 3. - 26. 3. 2015. Prezentace a promítání My Street Films v rámci festivalu Jeden svět v regionech

17.3. 2015 21:00 Experimentální prostor MUMIE , Velká Hradební 50, Ústí nad Labem

18. 3. 2015 19:00 Divadelní klub, Vrchlického 53, Polička

20. 3. 2015 17:00 Kino Svět, Havlíčkova 968/7, Znojmo

22. 3. 2015 16:30 Kavárna Trojka, Dominikánská 9, Brno

23. 3. 2015 16:00 Klub Art, Ostrožná 236/46, Opava

25. 3. 2015 16:00 Kino Hvězda, Náměstí Míru 951, Uherské Hradiště

26. 3. 2015 19:00 Divadlo Dialog - prostor Garáž, Smetanovy sady 9, Plzeň

26. 3. 2015 20:00 Bio Central, Karla IV. 774, Hradec Králové

29. 3. 2015 15:00 Klub Oko, Smetanovo náměstí 30, Havlíčkův Brod

 

 

AKCE MY STREET FILMS V ROCE 2014

Speciální akce

22. 9. 2014, 20:45hod – Slavnostní projekce a vyhlášení vítězů My Street Films v kině Světozor

Soutěžní snímky jsou již připnuté na My Street online filmové mapě, zbývá jen vyhlásit ty nejlepší a těm předat zasloužená ocenění! Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v kině Světozor v malém sále a předcházet mu bude projekce nominovaných filmů.

Vítěz získá možnost projekce a pozvání na festival Open City Docs Fest v Londýně v roce 2015, druhý v pořadí vyhrává projekci a pozvání na MFDF Ji.hlava 2014, a třetí pak zdarma kompletní práva k hudbě pro svůj budoucí nekomerční snímek z databáze hudebnibanka.cz, která současně nabídne pomoc s hudební dramaturgií. Všichni vítězové navíc získávají celoroční přístup do databáze 1000 dokumentárních filmů na portálu DAFilms.cz a dvě akreditace na MFDF Ji.hlava.   

13.9. - Tvůj Čerňák, Tvůj film - natoč ho!

Myslíš si, že znáš dobře Čerňák a místa, o kterých by se dal natočit krátký film? Pak se včas zaregistruj (pomocí emailu zaslaného na michaela@praha14kulturni.cz) na filmový workshop, během kterého vymyslíš téma, napíšeš scénář a s pomocí profíků i natočíš film! Tvůj Čerňák, Tvůj film - natoč ho!

Festival Stop Zevling se připojuje k filmové mapě Prahy My Street Films, aby zaplnil prozatím prázdný prostor Prahy 14 hned dvěma krátkými dokumenty! Ve spolupráci s organizátory projektu My Street Films pořádá zdarma v sobotu 13. září v prostorách Plechárny Černý Most jednodenní filmový workshop pod vedením mladých režisérů, Apoleny Rychlíkové a Vladimíra Turnera. Výsledkem týmového snažení dvou filmových skupin se stanou dva krátké dokumenty putující na filmovou mapu www.mystreetfilms.cz.  Projekce dokumentů se tak v sobotu 20. září stane součástí programu posledního ročníku festivalu Street For Art. Zájemci o workshop nepotřebují kromě registrace účasti žádné technické vybavení, ani předchozí zkušenosti s natáčením filmu. 


Přednášky a veřejné projekce

20.9., Zažít město jinak - veřejné projekce My Street Films v rámci různých lokací:

- Praha 1 - Containall - Cihelná 4 (20:30hodin)
- Praha 5 - Radlická - kulturní sportovna - Za Ženskými domovy 125/5 (20hodin)
- Praha 5 - Zažít Újezd jinak (Malá strana), Mad bar (14hodin)
- Praha 6 - Dejvice - KC Klubovna, Generála Píky bez čp.- budova bývalé školky v zahradě na rohu s ulicí Gymnasijní, u železničního viaduktu (21hodin)
- Praha 6 - Zažít Břevnov Jinak - na schodech na Drinopolu (19hodin)
- Praha 7 - Café Jedna, Veletržní palác (10-21hodin)
- Praha 10 - Vršovice - Start Vršovice - restaurace Plevel (17hodin)
- Praha 10 - Náměstí Svatopluka Čecha - Vršovice - schody kostela sv. Václava (21hodin)

14.8., 20hod, Avoid Gallery, Rašínovo nábřeží, Praha

- Přednáška - Hudba ve filmu / autorská práva
Úvod / představení Studia Fontána, role v rámci My Street Films
- Základy autorského práva / vydavatel + nakladatel / OSA, Intergram
- Synchronizace ve filmu / Ukázky a praktické příklady spolupráce hudebnibanka.cz s režiséry (filmové trailery z roku 2013 a 2014)
- Kde hledat licencovanou hudbu / prezentace hudebnibanka.cz
- Diskuze

- Projekce vybraných soutěžních snímků včetně ukázek filmů z britské verze projektu My Street Films


Workshopy

My Street Films přináší novou sérii neformálních filmových workshopů otevřených široké veřejnosti, které můžete navštívit zcela zdarma a bez nutnosti registrace. 

31.8.2014, 19hod, Containall (Cihelná 4, Praha 1 - Malá strana, interiér budovy)

- Základy střihu – střih krátkého filmu s Bárou Kopeckou - Srpnový  večer vám ukáže, jak stříhat krátké filmy, a naučí vás sestříhat i vlastní My Street Film!

Film je jedním slovem emoce, řekl Godard. Ale je to taky sdělení…

Lidský mozek v obrazech hledá souvislosti, příběh, myšlenku. Úkolem střihu je vynést je na světlo, vystavět emocionální obsah. Sochat v čase…

Hlavní body:
- Hrubý materiál
- Zvážit znovu cíle
- Hrubý sestřih
- Přemýšlení o žánru a stylu
- Nový hrubý sestřih
- Čistý střih
- Práce se synchrony
- Funkce komentáře
- Funkce ruchů
- Funkce hudby
- Změna je život
- Nový pohled
- Stříhat a stříhat

3.8.2014, 18hod, kavárna Liberál (Heřmanova 6, Praha 7)

- Základy dokumentární kamery - Workshop vedený filmovým dokumentaristou Vítem Klusákem

- Praktické seznámení s kamerou vhodnou pro dokumentární účely a osvětlení stěžejních funkcí
- Základní parametry záběru předvedené na fotografiích, které vzniknou během workshopu
- Kamera ve vztahu k montáži aneb jak točit tak, aby to šlo sestřihat
- Základy rozzáběrování scény + storyboard, nebo foto-storyboard
- Nejčastější obtíže a chyby
- Stativ jako nejen pomůcka, ale i dramaturgické vodítko
- Stativ vs. pohyb
- Zpětný scénář včetně filmových ukázek
- Komentované ukázky z filmů Klusáka a Remundy s důrazem na kamerové pojetí scény + diskuze
- Pozn. Seminář bude veden především prakticky a účelem je, aby si všichni účastníci vyzkoušeli přítomnou filmovou techniku
 

27.7.2014, 21:00hod, Containall (Cihelná 4, Praha 1 - Malá strana)

- Dokument online - Diana Tabakov - Seminář o online dokumentárních portálech, které slouží k legálnímu sledování filmů - přehled legálních serverů a jejich fungování.

- Case study dokumentárního portálu DAFilms.cz, který do České republiky přináší projekt My Street Films.
- Představení britské verze projektu My Street Films, doplněné o ukázku filmu.
- Projekce vítězného filmu MFDF Jihlava 2013 - Velká noc režiséra Petra Hátleho, autora znělky My Street Films.

 

29.6.2014, 20:30hod - ZRUŠENO Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ - NÁHRADNÍ TERMÍN 13.7. OD 18HOD KAVÁRNA LIBERÁL (HEŘMANOVA 6, PRAHA 7)

- Základy režie - Prvním večerem na téma filmové režie vás provede dokumentarista Vít Klusák, známý provokativními snímky Dělníci bulváru, Dobrý řidič Smetana anebo Český sen.

- Komentovaná prezentace učebních materiálů dílny Víta Klusáka pro první ročník katedry dokumentu FAMU
- Režijní doporučení, jak správně připravit koncepci krátkého My Street filmu (dokumentární film do 10 minut z vaší ulice)
- Komentované ukázky z filmů Víta Klusáka a Filipa Remundy
- Diskuze


Ostatní

19.-20.6.2014 

- Interaktivní prezentace projektu My Street Films v rámci reSITE festivalu

24.5.2014

- Prezentace projektu My Street Films v rámci akce Korso Krymská