my street films // o nás

Celoroční vzdělávací projekt My Street Films propojuje zájemce o dokumentární tvorbu z řad široké veřejnosti s profesionálními českými dokumentaristy. Každý rok v dubnu vyhlašujeme veřejný open call, kam se zájemci mohou přihlásit se svými filmovými náměty a tím získají možnost účastnit se na workshopech s inspirujícími českými dokumentaristy zdarma. V září pořádáme soutěž o nejlepší krátký dokumentární snímek My Street Films Award, jejíž vítěz získá možnost představit svůj film ve festivalové premiéře na MFDF Ji.hlava, a v průběhu celého roku pořádáme veřejná promítání a masterclassy s hosty z řad filmových tvůrců.
 

my street films // workshopy

Vždy v dubnu vyhlašujeme veřejný open call, kam se zájemci mohou přihlásit se svými filmovými náměty. Lektorská dua Ivo Bystřičan s Marikou Pecháčkovou, Adam Oľha s Klárou Tasovskou a Tereza Reichová s Martinem Duškem vyberou až 16 uchazečů, jimž umožní bezplatnou účast na workshopech vedených inspirujícími českými dokumentaristy. Prostřednictvím seminářů a konzultací se účastníci naučí základům dokumentární tvorby s důrazem na dramaturgickou výstavbu filmu. Program se zaměřuje především na schopnost srozumitelné a informované reflexe vybraného tématu, výstižné artikulace myšlenek a schopnost komunikace skrze specifickou formu krátkého dokumentárního filmu. Výsledné snímky automaticky postupují do soutěže My Street Films Award a zároveň jsou dostupné mezinárodnímu publiku na VOD portálu Dafilms.com.

my street films // program pro veřejnost

Kromě workshopů pro vybrané účastníky pořádáme i filmová promítání a semináře pro veřejnost. S pozvanými hosty z řad českých tvůrců prozkoumáváme dokumentární přístupy ke světu, zabýváme se prací s protagonisty a podstatou dokumentární režie či možností konstrukce narativu skrze střih. 

my street films // award

Soutěž se koná každoročně v září, přihlásit se může kdokoliv. Přihlášené snímky musí být dokumentární formy a kratší 10 minut. Vítězný snímek, vybraný odbornou porotou, je uveden na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Na festival je pozván i autor snímku, kromě hrazené cesty a ubytování získá akreditaci a možnost seznámit se s předními světovými dokumentaristy. Vítězný film dále získá mezinárodní distribuční podporu na online platformě dokumentárních filmů dafilms.com.

my street films // @ school

Důležitou edukativní platformou, jež My Street Films zaštiťuje, je projekt MyStreetFilms @ school. Na vybraných gymnáziích a středních školách pořádáme tří až pětidenní workshopy, v rámci nichž studenti spolupracují s profesionálními filmaři na natočení společného dokumentárního snímku. Díky teoretické a praktické části se studenti naučí základům mediální gramotnosti a kritického myšlení, výsledný film se pak účastní studentské sekce My Street Films Award. Více v záložce O šklolách.