Začíná filmová přehlídka Umění čelit

Začátek jarní filmové sezóny vítáme s online filmovou přehlídkou Umění čelit. Připravili jsme výběr deseti krátkých filmů, které nám pomohou sebrat potřebnou odvahu čelit konfliktům, ať už ve vztahu ke světu, k sobě samým či ve vztazích k ostatním lidem.

Zveme na diskuzi Obrazy války v internetovém věku

Ve středu 30. března 2022 pořádáme online diskuzi o moci obrazů v současném umění, filmu a videohrách. Naše pozvání přijali čtyři hosté z různých oborů, které však spojuje práce s vizuálním médiem v kyberprostoru. Připojte se k nám živě na naší facebookové stránce.

Vyhlašujeme soutěž námětů!

My Street Films vstupuje do devátého ročníku, který opět zahajuje soutěž námětů. Přihlášky uzavíráme 17. dubna 2022. Autoři těch nejlepších získají možnost zúčastnit se zdarma unikátních workshopů s profesionálními dokumentaristy a dostanou šanci svůj výsledný film dostat až na MFDF Ji.hlava.

Představujeme letošní lektory a hosty

Dlouhodobě spolupracujeme s řadou profesionálních dokumentaristů a každý rok se naše filmařská základna rozrůstá. Kdo povede letošní workshopy v Praze a v Brně? A kdo nám představí svou tvorbu na masterclassech, které jsou otevřené široké veřejnosti?